Jste zde: ÚVOD → O NÁS → politika jakosti

Politika jakosti

Prohlášení

IM - Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. přijala následující politiku k zajištění kvality v rámci „Projektové činnosti ve výstavbě“. Naší zásadou je využít nejkratší cestu, která vede k cíli. Společnost se zavazuje maximálně uspokojovat požadavky zákazníka a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Zavedením systému managementu kvality a naplňováním politiky a cílů, vznikají předpoklady dobrého jména firmy.

Ke splnění politiky kvality se firma zavazuje:

  • Jako samozřejmost plnit právní požadavky v rámci naší činnosti.
  • Klást důraz na vytvoření produktivního vztahu se zákazníkem se zaměřením na péči o jeho spokojenost.
  • Soustřeďovat se na specializaci a zdokonalování těch činností, ve kterých máme možnost stát se jedním z nejlepších.
  • Kvalitní personální prací si udržovat nejkvalitnější pracovníky.
  • Zlepšovat spolupráci se svými kvalitními subdodavateli.
  • Respektovaní požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí.
  • Neustále zdokonalovat systém kvality a v co nejvyšší míře jej využívat k řízení procesů ve společnosti.