Jste zde: ÚVOD → PROJEKTY

Naše projekty

Novostavby

obrázek:

Příjezdová komunikace k RIGIPS včetně přemostění trati ČD

Most se nachází v katastru obce Horní Počaply, která patří pod město Mělník jako obec s rozšířenou působností. Jedná se o silniční třípolový most na účelové komunikaci (přístupová cesta k závodu RIGIPS), který přemosťuje dvoukolejnou trať Praha - Ústí nad Labem...

Více informací...

obrázek:

Silnice I/38 Jihlava-obchvat, JIH

Objekt je součástí stavby Silnice I/38 Jihlava - obchvat, jih. Most převádí čtvrtou rampu mimoúrovňové křižovatky, přes přeložku Koželužského potoka a výhledovou trasu cyklistické stezky. Navržený most je šikmý, jednopolový. Nosná konstrukce je tvořena přesypanou skořepinou z flexibilní ocelové konstrukce.

Více informací...

obrázek:

Lávka v obci Močovice přes Klejnárku

Lávka se nachází v obci Močovice, která patří pod město Čáslav, jakožto obec s rozšířenou působností. Lávka pro pěší a cyklisty je umístěna vedle starého silničního mostu přes řeku Klejnárku. Silniční most již nevyhovoval svým šířkovým uspořádáním rostoucímu automobilovému provozu...

Více informací...

obrázek:

Komunikační napojení areálu SOHO Třebíč

Stavba nové okružní křižovatky a dopravního napojení se nachází v katastru města Třebíče. Realizace dokumentace pro územní řízení komunikačního napojení nově budovaného obytného areálu SOHO Třebíč. Součástí projektu je nová okružní křižovatka, nová křižovatka napojující se na současnou komunikaci II/410.

Více informací...

Rekonstrukce a opravy

obrázek:

Oprava mostu EV. Č. 496-005 přes potok Koménka v Bojkovicích

Most se nachází v katastru obce Bojkovice, která patří pod město Uherský Brod, jakožto obec s rozšířenou působností. Most převádí komunikaci druhé třídy přes řeku Koménku v úhlu křížení 35°. Původní most byl ve velmi špatném stavu a měl malou zatížitelnost...

Více informací...

obrázek:

Oprava mostu a komunikace U Traplů přes Šlapanku, Havlíčkův Brod

Most je situován v intravilánu města Havlíčkův Brod na městské komunikaci (ulice U Traplů). Most převádí tuto komunikaci přes řeku Šlapanku - povodí Vltavy. V důsledku povodní na jaře roku 2006, došlo k narušení stávajícího mostu a přilehlé části místní komunikace U Traplů.

Více informací...

obrázek:

Optimalizace traťového úseku Břeclav - st. hranice ČR/SR

Most se nachází v katastru obce Lanžhot, která patří pod město Břeclav jakožto obec s rozšířenou působností. Rekonstrukce mostu byla součástí optimalizace trati Břeclav – státní hranice ČR/SR v rámci výstavby I. a II. tranzitního koridoru ČD.

Více informací...

obrázek:

Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice

Most se nachází v katastru obce Staňkov, která patří pod město Horšovský Týn jakožto obec s rozšířenou působností. Jedná se o železniční most ležící na jednokolejné trati Plzeň- Česká kubice, který přemosťuje říčku Zubřinu. Původní ocelový příhradový most byl v relativně dobrém stavu, avšak na optimalizované trati...

Více informací...

obrázek:

Most ev. č. 444-009 před obcí Stavenice

Most se nachází v katastru obce Stavenice, která patří pod město Mohelnici, jakožto obec s rozšířenou působností. Jedná se o silniční inundační most ležící v záplavové zóně řeky Rohlenice. Původní most byl v havarijním stavu a proto bylo přistoupeno k jeho přestavbě. Původní most byl celý zbourán a na jeho místě byl postaven...

Více informací...

obrázek:

Oprava opěrné zdi – Starý Svojanov – II/364

Jednalo se o úpravu tělesa pozemní komunikace II/364, která vede z obce Bystré do obce Bělá nad Svitavou. Lokalita je situovaná na katastrálním území obce Svojanov, která patří pod město Polička, jakožto obec s rozšířenou působností. Těleso pozemní komunikace bylo porušeno smykovými trhlinami a lokálním sesuvem.

Více informací...

obrázek: Lávka po dokončení

Stavební úprava silničního nadjezdu v km 10,600 trati Svitavy — Žďárec u Skutče

Nadjezd převádí polní cestu přes jednokolejnou železniční tratí Svitavy — Žďárec u Skutče v katastru obce Květná.Hlavní nosnou konstrukci tvoří ŽB-deska se zabetonovanými kolejnicemi o 3 polích. Spodní stavba je tvořena kamennými opěrami a mezilehlými železobetonovými podpěrami.

Více informací...

obrázek:

Rekonstrukce komunikace Hroznová Lhota — Tasov

Ve stavbě III/4992 Tasov, průtah se jednalo o rekonstrukce komunikace III/4992 a III/49918, které náleží do katastru obcí Tasov nad Veličkou a Hroznová Lhota, kde Veselí nad Moravou je obec s rozšířenou působností. Nadmořská výška okolního terénu, v oblasti budovaných komunikací, se pohybovala v rozmezí 205,000 – 211,000 m.n.m.

Více informací...

obrázek:

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU A SPODKU TRATI VELKÉ OPATOVICE – ČESKÁ TŘEBOVÁ

Předmětem stavby byla oprava železničního svršku, podélného odvodnění trati, přejezdu a propustků v km 51,350 - 51,900 na trati Velké Opatovice – Česká Třebová. Stavba byla vyvolána povodňovými škodami, které byly způsobené v květnu 2010.

Více informací...