Jste zde: ÚVODPROJEKTY → Starý Svojanov

Referenční stavby:

Oprava opěrné zdi – Starý Svojanov – II/364


Jednalo se o úpravu tělesa pozemní komunikace II/364, která vede z obce Bystré do obce Bělá nad Svitavou. Lokalita je situovaná na katastrálním území obce Svojanov, která patří pod město Polička, jakožto obec s rozšířenou působností. Těleso pozemní komunikace bylo porušeno smykovými trhlinami a lokálním sesuvem. V místě poruch vede pozemní komunikace v odřezu, přičemž výše zmíněné poruchy byly situovány v násypové části - násyp vysoký cca 4,500m. Délka poruchy svahu se zde rozvinula v délce 12,00m. Sklon svahu zde měl hodnotu cca 1:1,25. Nepříznivě na stabilitu svahu též působí i místní potok, který protéká u paty náspu - snadné podemletí svahu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vybudování nové gabionové opěrné zdi v místě sesuvu.

Stávající svodidla byla odstraněna, byla vybudována nová opěrná gabionová zeď situovaná v patě náspu pozemní komunikace. Gabionová zeď je vybavena dvoumadlovým dřevěným zábradlím. Koryto potoka bylo opevněno lomovým kamenem, na pozemní komunikaci došlo k rozšíření nezpevněných krajnic a vytvoření metrových laviček, které byly nutné pro osazení nových svodidel. Směrové a výškové parametry pozemní komunikace nebyly nijak upravovány.

Technické údaje


Stavba:
Oprava opěrné zdi - Starý Svojanov - II/364
Stavební objekt:
SO 202 - Opěrná gabionová zeď
Druh stavby:
Nová opěrná zeď
Stupeň projektové dokumentace:
Realizační Dokumentace stavby RDS (červen 2007)
Investor:
Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Dodavatel:
MITRENGA - stavby, spol. s r.o.
Realizace:
červenec 2007 - září 2007
Investiční náklady:
0,85 mil. Kč (včetně DPH)
Délka opěrné zdi:
25,000 m
Výška opěrné zdi :
2,400 m

Galerie:


obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek:

Další projekty:


Zpátky na : [ Projekty ]