Jste zde: ÚVODPROJEKTY → Stavenice

Referenční stavby:

Most ev. č. 444-009 před obcí Stavenice


Most se nachází v katastru obce Stavenice, která patří pod město Mohelnici, jakožto obec s rozšířenou působností. Jedná se o silniční inundační most ležící v záplavové zóně řeky Rohlenice. Původní most byl v havarijním stavu a proto bylo přistoupeno k jeho přestavbě. Původní most byl celý zbourán a na jeho místě byl postaven zcela nový most vyhovující parametrům převáděné pozemní komunikace. Nový most byl navržen jako železobetonový polorám o jednom poli s úhlem křížení 90,00°. Konstrukce je založena plošně na základových pásech a polštáři ze štěrkodrti. Celá konstrukce byla rozdělena pracovními spárami na tři části: základové pasy, opěry plus spodní část křídel, mostovku plus horní část křídel. Při přestavbě mostu, byla doprava převedena po provizorní panelové cestě.

Technické údaje


Druh stavby:
Přestavba mostu
Stupeň projektové dokumentace:
Dokumentace pro Stavební Povolení DSP (květen 2006)
Dokumentace pro Zadání Stavby DZS (květen 2006)
Realizační Dokumentace stavby RDS (červenec 2006)
Investor:
Správa silnic Olomouckého kraje, přísp. org.
Dodavatel:
ZETOS, spol. s.r.o.
Realizace:
srpen 2006 - říjen 2006
Investiční náklady:
6,1 mil. Kč (včetně DPH)
Délka mostu:
13,000 m
Délka přemostění:
6,000 m
Šířka mostu:
9,520 m
Výška mostu:
1,785 m

Galerie:


obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek: obrázek:

Další projekty:


Zpátky na : [ Projekty ]