Jste zde: ÚVODPROJEKTY → Třebíč SOHO

Referenční stavby:

Komunikační napojení areálu SOHO Třebíč


Stavba nové okružní křižovatky a dopravního napojení se nachází v katastru města Třebíče. Realizace dokumentace pro územní řízení komunikačního napojení nově budovaného obytného areálu SOHO Třebíč. Součástí projektu je nová okružní křižovatka, nová křižovatka napojující se na současnou komunikaci II/410. Nový most přes Stařecský potok a přilehlé komunikace ke křižovatkám. Funkce nové okružní křižovatky je zabezpečit lepší přístup automobilové a pěší dopravy do areálu SOHO. Křižovatka a její nové větve budou složit pro osobní i nákladní automobilovou dopravu. Pro přístup pěších budou sloužit nové chodníky. Součástí zajištění dokumentace pro územní řízení je řešení přeložek dotčených sítí, vybudování veřejného osvětlení, odvodnění komunikací. Koordinace všech profesí a napojení dalších komunikací areálu.

Technické údaje


Stavební objekt:
SO 101 – Okružní křižovatka SOHO Třebíč
Druh stavby:
Novostavba okružní křižovatky a silničního mostu
Stupeň projektové dokumentace:
Dokumentace pro Územní Rozhodnutí DÚR (2007)
Investor:
město Třebíč
Investiční náklady:
33,2 mil. Kč (včetně DPH)
Délka upravovaného úseku:
komunikace č.1 - 139,51 m
větve 1 - 72,81 m
větve 2 - 77,99 m
větve 3 – 68,22 m
větve 4 – 77,91 m
okružní křižovatka – 78,77 m

Galerie:


obrázek:

Další projekty:


Zpátky na : [ Projekty ]