Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

IM-PROJEKT

Inženýrské a mostní konstrukce

Společnost IM-PROJEKT vznikla v roce 2006 a kontinuálně navázala na samostatnou projekční činnost Ing. Martina Vašáka (OSVČ od roku 1996). Společnost založili Ing. Martin Vašák a Ing. Jiří Janík, dva lidé s rozdílnými zkušenostmi a s rozdílným přístupem k životu, které spojila společná vize. Vize profesionálního přístupu k problematice dopravních staveb, viz tvůrčí práce, kde nebudou omezováni. Původní záměr projektování mostů a propustků se postupně rozšířil o návrhy silnic a tramvajových tratí. V současné době jsme se již pevně etablovali v projektování komplexních dopravních staveb. Postupně u nás vyrostli projektanti silnic, tramvají i mostů, kteří původní vizi posouvají a dále rozvíjejí. Našimi hlavními obchodními partnery jsou správy a údržby silnic, dopravní podniky a města.

VÍCE O NÁS

Aktuality

Most ev.č. 12512-1
Most ev.č. 12512-1

Objekt je součástí stavby silnice III/12512 v obci Pavlovice.