Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

O nás

Profil společnosti

Společnost IM-PROJEKT vznikla v roce 2006 a kontinuálně navázala na samostatnou projekční činnost Ing. Martina Vašáka (OSVČ od roku 1996). Společnost založili Ing. Martin Vašák a Ing. Jiří Janík, dva lidé s rozdílnými zkušenostmi a s rozdílným přístupem k životu, které spojila společná vize. Vize profesionálního přístupu k problematice dopravních staveb, viz tvůrčí práce, kde nebudou omezováni. Původní záměr projektování mostů a propustků se postupně rozšířil o návrhy silnic a tramvajových tratí. V současné době jsme se již pevně etablovali v projektování komplexních dopravních staveb. Postupně u nás vyrostli projektanti silnic, tramvají i mostů, kteří původní vizi posouvají a dále rozvíjejí. Našimi hlavními obchodními partnery jsou správy a údržby silnic, dopravní podniky a města.

Služby

Dopravní stavby

Novostavby a přestavby komunikací všech kategorií (obchvaty, průtahy obcí a měst, místní komunikace, parkovací plochy) v celém uličním profilu, řešení křižovatek, návrhy zklidňujících prvků v dopravě.

Tramvajové tratě

Rekonstrukce a přestavby stávajících tramvajových tratí (smyčky, pevné jízdní dráhy, zastávky, vozovny), včetně řešení celého uličního profilu, návrhy nových tramvajových spojení.

Mosty a inženýrské konstrukce

Rekonstrukce a novostavby mostů a lávek pro pěší (ocelových, betonových, předpjatých, dřevěných nebo spřažených ocelobetonových konstrukcí), propustků a opěrných zdí.

Drážní stavby

Stavby na drahách celostátních a regionálních. Opravy stávajících tratí a umělých staveb na dotčených traťových úsecích.

Inženýrská činnost

Zpracování projektové dokumentace zajišťujeme včetně průzkumů a všech dalších profesí, které nesouvisí s činností skupiny a jsme tak jediným partnerem a zároveň garantem pro investora. U projektovaných staveb zajišťujeme rovněž veškeré činnosti související s územním a stavebním řízením.

Politika jakosti

IM–Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. přijal následující politiku k zajištění kvality v rámci „Projektové činnosti ve výstavbě“. Naší zásadou je využít nejkratší cestu, která vede k cíli. Společnost se zavazuje maximálně uspokojovat požadavky zákazníka a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Zavedením systému managementu kvality a naplňováním politiky a cílů vznikají předpoklady dobrého jména firmy.

Ke splnění politiky kvality se firma zavazuje:

  1. Jako samozřejmost plnit právní požadavky v rámci naší činnosti.
  2. Klást důraz na vytvoření produktivního vztahu se zákazníkem se zaměřením na péči o jeho spokojenost.
  3. Soustřeďovat se na specializaci a zdokonalování činností, v nichž máme možnost stát se jedněmi z nejlepších.
  4. Kvalitní personální prací si udržovat nejkvalitnější pracovníky.
  5. Zlepšovat spolupráci se svými kvalitními subdodavateli.
  6. Respektovat požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí.
  7. Neustále zdokonalovat systém kvality a v co nejvyšší míře jej využívat k řízení procesů ve společnosti.