Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

III/12512 Pavlovice, Most ev.č. 12512-1

Stavba je situována v intravilánu obce Pavlovice. Silnice III/12512 prochází centrální částí obce, ze severo-východu od obce Kladruby směrem na jiho-západ na město Vlašim. Součástí stavby je demolice a následná novostavba stávajícího mostu ev.č. 12512–1, včetně odstranění stávající ocelové lávky. Dojde také k rekonstrukce části silnice III/12512 v intravilánu obce Pavlovice od příčné spáry předělu povrchů již rekonstruovaného úseku u začátku / konce obce směrem na Kladruby po rozmezí levého jízdního pruhu silnice II/125 ve směru provozního staničení a konce silnice III/12512 v prostoru křižovatky silnic II/125 a III/12512.