Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Oprava mostu a komunikace U Traplů přes Šlapanku, Havlíčkův Brod

Most je situován v intravilánu města Havlíčkův Brod na městské komunikaci (ulice U Traplů). Most převádí tuto komunikaci přes řeku Šlapanku – povodí Vltavy. V důsledku povodní na jaře roku 2006, došlo k narušení stávajícího mostu a přilehlé části místní komunikace U Traplů. Došlo k destrukci pravobřežní mostní opěry a úložného prahu, čímž došlo k poklesu nosné konstrukce mostu – pokles konstrukce o cca 0,50m. Most se tak stal nepoužitelným a byl uzavřen. V důsledku těchto událostí bylo přistoupeno k jeho opravě.

Předchozí stupeň projektové dokumentace předpokládal výstavbu nové spodní stavby a zachování stávající nosné ŽB-konstrukce. Vzhledem k vysokým nákladům na jeřábovou techniku, nutnost skácet přilehlé stromy a rozsáhlou úpravu terénu pro možné zapatkování autojeřábu, bylo od této varianty ustoupeno. Byla zvolena jiná varianta – stávající most celý zbourat a postavit zcela nový most. Tato varianta byla ve stupni DSP zastoupena pouze Výkazem výměr.

Nový most byl navržen jako železobetonový polorám o jednom poli. Konstrukce je založena plošně. Most je navržen jako kolmý s úhlem křížení 90,00o (100,00g). Rám má světlost 11,00m (tedy větší než stávající most). Most byl dle požadavku Městského úřadu H.B. navržen pouze s jedním jízdním pruhem šířky 3,50m (stejně jako ustávajícího mostu) a navíc byl přidám chodník šířky 1,40m. Celá konstrukce byla rozdělena pracovními sparami na tři části: základové pasy, opěry+spodní část křídel, mostovku+horní část křídel. Most je vybaven ŽB-římsami a zábradlím výšky 1,10m. Směrové a výškové parametry místní komunikace nebyly nijak významně upravovány, došlo pouze k napojení vozovky na stávající komunikaci – celková délka úpravy vozovky – 34,46m. Koryto řeky nebylo nijak významně upravováno.

Technické údaje

Stavba:
Oprava mostu a komunikace u Traplů přes Šlapanku, Havlíčkův Brod
Druh stavby:
Oprava mostu
Stupeň projektové dokumentace:
Realizační Dokumentace stavby RDS (květen 2007)
Investor:
Město Havlíčkův Brod
Dodavatel:
MITRENGA – stavby, spol. s r.o.

Realizace:
srpen 2007 – listopad 2007
Investiční náklady:
4,5 mil. Kč (včetně DPH)
Délka mostu:
19,060 m
Délka přemostění:
11,000 m
Šířka mostu:
4,450 m
Výška mostu (osa/osa):
3,100 m