Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Optimalizace traťového úseku Břeclav - st. hranice ČR/SR

Most se nachází v katastru obce Lanžhot, která patří pod město Břeclav jakožto obec s rozšířenou působností. Rekonstrukce mostu byla součástí optimalizace trati Břeclav – státní hranice ČR/SR v rámci výstavby I. a II. tranzitního koridoru ČD. Most o jednom mostním otvoru převádí dvoukolejnou elektrifikovanou trať přes řeku Kyjovku. Stávající most byl tvořen masivní spodní stavbou a dvěma na sobě nezávislými nosnými konstrukcemi. Stávající nosné konstrukce byly prostě uloženy a byly tvořeny plnostěnnou trámovou ocelovou konstrukcí s mostnicemi uloženými na horních pásech hlavních nosníků. Vzhledem k návrhové rychlosti 160km/h na optimalizované trati, bylo přistoupeno k výměně nosných konstrukcí – požadavek na kolejové lože. Nové nosné konstrukce mostu byly navrženy jako ocelobetonové konstrukce spřažené s železobetonovou deskou mostovky, tvořící žlab kolejového lože. Tyto konstrukce byly uloženy na upravené stávající spodní stavbě – úprava úložných prahů a křídel. Ocelové konstrukce mostu byly do mostního otvoru osazeny vždy pomocí dvou autojeřábů. Rekonstrukce mostu, probíhala po polovinách, nejprve byla vyloučena kolej č.2 a následně kolej č.1.

Technické údaje

Stavební objekt:
SO 04–19–01 t.ú. Lanžhot – st. hran.ČR/SR, most v km 8,942
Druh stavby:
Rekonstrukce železničního mostu
Stupeň projektové dokumentace:

Přípravná dokumentace PD (2001)
Projekt stavby PS (2004)
Dílenská dokumentace DD (2005)

Investor:
SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
Dodavatel:
ŽS BRNO, a.s.

Realizace:
2005
Investiční náklady:
24,7 mil. Kč (včetně DPH)
Délka mostu:
37,820 m
Délka přemostění:
19,305 m
Šířka mostu:
10,930 m
Výška mostu:
7,630 m

(Vyprojektováno před vznikem společnosti IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Ing. Martinem Vašákem, jako subdodávka pro firmu SUDOP Brno, s.r.o.)