Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice

Most se nachází v katastru obce Staňkov, která patří pod město Horšovský Týn jakožto obec s rozšířenou působností. Jedná se o železniční most ležící na jednokolejné trati Plzeň- Česká kubice, který přemosťuje říčku Zubřinu. Původní ocelový příhradový most byl v relativně dobrém stavu, avšak na optimalizované trati by nevyhovoval svým průjezdným průřezem a proto bylo přistoupeno k jeho přestavbě. Nosná konstrukce původního mostu byla vyjmuta kolejovým jeřábem GEK-80. Opěry původního mostu byly částečně sanovány, na ně byly osazeny nové prefa-úložné prahy, nabetonovány železobetonové závěrné zídky a křídla. Nová nosná konstrukce mostu byla navržena jako ocelobetonová konstrukce spřažená s železobetonovou deskou mostovky tvořící žlab kolejového lože. Ocelová konstrukce mostu byla do mostního otvoru opět zavezena, spolu s osazeným systémovým bedněním mostovky, výše zmíněným kolejovým jeřábem. Optimalizace trati, a tedy i přestavba mostu, probíhala při plné výluce na trati.

Technické údaje

Stavební objekt:
SO 106 – Železniční most v km 151,055
Druh stavby:
Přestavba železničního mostu
Stupeň projektové dokumentace:
Dílenská dokumentace DD (prosinec 2005)
Investor:
SŽDC, s.o., stavební správa Plzeň
Dodavatel:
SKANSKA ŽS, a.s.
Realizace:
duben 2006 – květen 2006
Investiční náklady:
25,6 mil. Kč (včetně DPH)
Délka mostu:
45,500 m

Délka přemostění:
28,420 m
Šířka mostu:
5,900 m
Výška mostu:
7,450 m
Délka ocelové konstrukce:
32,300 m
Šířka ocelové konstrukce:
3,380 m
Výška ocelové konstrukce:
2,084 m
Hmotnost ocelové konstrukce:
34 828 kg