Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Komunikační napojení areálu SOHO Třebíč

Stavba nové okružní křižovatky a dopravního napojení se nachází v katastru města Třebíče. Realizace dokumentace pro územní řízení komunikačního napojení nově budovaného obytného areálu SOHO Třebíč. Součástí projektu je nová okružní křižovatka, nová křižovatka napojující se na současnou komunikaci II/410. Nový most přes Stařecský potok a přilehlé komunikace ke křižovatkám. Funkce nové okružní křižovatky je zabezpečit lepší přístup automobilové a pěší dopravy do areálu SOHO. Křižovatka a její nové větve budou složit pro osobní i nákladní automobilovou dopravu. Pro přístup pěších budou sloužit nové chodníky. Součástí zajištění dokumentace pro územní řízení je řešení přeložek dotčených sítí, vybudování veřejného osvětlení, odvodnění komunikací. Koordinace všech profesí a napojení dalších komunikací areálu.

Technické údaje

Stavební objekt:
SO 101 – Okružní křižovatka SOHO Třebíč
Druh stavby:
Novostavba okružní křižovatky a silničního mostu
Stupeň projektové dokumentace:
Dokumentace pro Územní Rozhodnutí DÚR (2007)
Investor:
město Třebíč

Investiční náklady:
33,2 mil. Kč (včetně DPH)
Délka upravovaného úseku:
komunikace č.1 – 139,51 m
větve 1 – 72,81 m
větve 2 – 77,99 m
větve 3 – 68,22 m
větve 4 – 77,91 m
okružní křižovatka – 78,77 m