Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Příjezdová komunikace k RIGIPS včetně přemostění trati ČD

Most se nachází v katastru obce Horní Počaply, která patří pod město Mělník jako obec s rozšířenou působností. Jedná se o silniční třípolový most na účelové komunikaci (přístupová cesta k závodu RIGIPS), který přemosťuje dvoukolejnou trať Praha – Ústí nad Labem, kusou kolej a kolej vlečky Mělnické elektrárny. Opěry mostu byly navrženy jako monolitické železobetonové s hlubinným založením na mikropilotách. Mezilehlé podpěry jsou ocelové a jsou též hlubině založeny na mikropilotách. Nosná konstrukce mostu je tvořena dvěma krajními hlavními nosníky tvaru I a ortotropní mostovkou vyztuženou příčníky. Nosná konstrukce mostu byla do mostního otvoru zavezena pomocí pásového jeřábu LIEBHERR 1160LTM. Při osazování nosné konstrukce byl na trati zastaven provoz a vypnuto trakční vedení.

Technické údaje

Stavební objekt: SO 02 – Most
Druh stavby: Novostavba silničního mostu
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro Stavební Povolení DSP (1997)
Realizační Dokumentace Stavby RDS (1998)
Investor: Rigips, a.s.
Dodavatel: QUICKSTEP Praha, a.s.
Realizace: 1998
Investiční náklady: 25,8 mil. Kč (včetně DPH)
Délka mostu: 74,560 m
Délka přemostění: 46,450 m
Rozpětí mostu: 11,700; 22,600; 11,700 m
Šířka mostu: 8,700 m
Výška mostu: 8,170 m

Vyprojektováno před vznikem společnosti IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Ing. Martinem Vašákem, jako subdodávka pro firmu Ing. Antonín Pechal, CSc.