Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Rekonstrukce komunikace Hroznová Lhota — Tasov

Ve stavbě III/4992 Tasov, průtah se jednalo o rekonstrukce komunikace III/4992 a III/49918, které náleží do katastru obcí Tasov nad Veličkou a Hroznová Lhota. Kdy Veselí nad Moravou je obec s rozšířenou působností. Nadmořská výška okolního terénu, v oblasti budovaných komunikací, se pohybovala v rozmezí 205,000 – 211,000 m.n.m.

Navrhovaná stavba se týkala komunikací, které slouží jako průtah obcí Tasov a také extravilánu mezi obcemi Tasov a Lipov.

Nově byla zbudována okružní křižovatka u napojení komunikací III/4992, III/49918 a dvou místních komunikací. Byla zmenšena šířka komunikací pro vhodné upravení rychlosti projíždějících automobilů. Autobusové zastávky mírně změnily polohu a byly navrženy podle stávajících norem.

Funkcí nové okružní křižovatky je zpřehlednit dosavadní nevhodné napojení komunikací u mostu přes řeku Veličku. Křižovatka a její nové větve slouží pro osobní i nákladní automobilovou dopravu. Pro přístup pěších slouží nové chodníky.

V přiměřeném rozsahu byly navrženy prvky dopravního zklidnění, které tvoří podmínky pro zpomalení rychlosti projíždějících vozidel, snížení hlučnosti a prašnosti a v neposlední řadě zvýšují bezpečnost silničního provozu, zejména ve vztahu k chodcům a cyklistům. Součástí projektu je vlastní komunikace, úprav chodníků, veřejné osvětlení a úprava vodovodu.

V rámci stavebního objektu SO 301 Úprava vodovodu, byl vypracován návrh úpravy vodovodního řadu. Z důvodu napřímení vodovodního řadu a kolmého průchodu pod komunikací.

Účelem stavebního objektu SO 401 Veřejné osvětlení byl návrh veřejného osvětlení včetně sloupů a svítidel v místech nové okružní křižovatky, která byla nasvícena třemi světly umístěnými na stožáru, stojícího uprostřed okružní křižovatky. Dále byly nasvíceny nově budované přechody pro chodce. K zastávkám hromadné dopravy byl přiveden kabel s elektrickým napětím k možnosti napojit zářivky umístěné uvnitř čekáren.

Technické údaje

Druh stavby:
Rekonstrukce průtahu obcí, rekonstrukce komunikace Hroznová Lhota — Tasov, úprava zpevněných ploch, úprava křižovatek a autobusových zastávek
Stupeň projektové dokumentace:
Dokumentace pro Stavební Povolení DSP (2010)
Realizační Dokumentace Stavby RDS (2011)
Dokumentace skutečného provední stavby DSPS (2011)
Investor:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,přísp.org., Žerotínovo nám.3/5, 601 82 BRNO
Dodavatel:
SKANSKA, a.s.
Realizace:
 2011

Investiční náklady:
49,0 mil. Kč (včetně DPH)
Délka rekonstruovaných úseků komunikací:
1805,48 m
Kategorie komunikací:
MSd2 7,5/6,5/50
S 7,5/60
Směrové poměry:
Úsek byl tvořen z oblouků s přechodnicemi, prostých kružnicových oblouků bez přechodnic (u velkých poloměrů a v křižovatkách) a přímých úseků
Podélné sklonové poměry:
min. 0,5%
max. 6,00%
Příčné sklonové poměry:
jízdní pruhy 2,5%
chodníky 2,0%
Návrhová rychlost:
Vn=50 km/h (Vn=20 km/h — okružní křižovatka, 40 km/h — směrový oblouk)
Vn=60 km/h v extravilánu