Projektování a návrhy nových dopravních staveb
Rekonstrukce a opravy stávajících staveb

Silnice I/38 Jihlava-obchvat, JIH

Objekt je součástí stavby Silnice I/38 Jihlava – obchvat, jih. Most převádí čtvrtou rampu mimoúrovňové křižovatky, přes přeložku Koželužského potoka a výhledovou trasu cyklistické stezky. Navržený most je šikmý, jednopolový. Nosná konstrukce je tvořena přesypanou skořepinou z flexibilní ocelové konstrukce. Konstrukce je založena plošně na základových pásech a polštáři ze štěrkodrti. Ocelová flexibilní konstrukce byla montována z jednotlivých dílců na stavbě pomocí autojeřábu. Jako ochrana před zemní vlhkostí byla na rubu konstrukce použita stříkaná izolace. Stávající koryto potoka bylo po dobu výstavby převedeno do dočasného koryta vedoucího kolem staveniště.

Technické údaje

Stavební objekt:
SO 214-Most na větvi 4 přes Koželužský potok a cestu
Druh stavby:
Novostavba silničního mostu
Stupeň projektové dokumentace:
Realizační Dokumentace Stavby (květen 2006)
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava
Dodavatel:
MITRENGA – stavby, spol. s r.o.

Realizace:
srpen 2006 – červen 2007
Investiční náklady:
6,0 mil. Kč (včetně DPH)
Délka mostu:
11,750 m
Délka přemostění:
10,000 m
Šířka mostu:
29,305 m
Výška mostu:
7,195 m